Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

Sarotiko: Θεσσαλονίκη: Κατακόρυφη πτώση του τουρισμού!

Sarotiko: Θεσσαλονίκη: Κατακόρυφη πτώση του τουρισμού!

Just read it!!

Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget

Where are you from??